0%

Wat is Mediacademie?

Mediacademie Journalistiek is een initiatief van de vier beroepsorganisaties van de geschreven pers – Vlaamse Nieuwsmedia, We Media, Medianetwerk Plus en Media21 – met de steun van Vlaams minister van Media Sven Gatz. De financiering van deze opleidingen gebeurt via een systeem van cofinanciering, waarbij maximaal 50% van de kosten van een opleiding gesubsidieerd wordt.

Mediacademie bestaat zowel voor de geschreven perssector als de audiovisuele tak. Meer info over Mediacademie Audiovisueel vindt u hier.

Mediacademie Journalistiek wil redacteurs en mediaprofessionals wapenen met de noodzakelijke journalistieke, zakelijke en technische competenties om de kwaliteit van de geschreven pers te bestendigen. Daarnaast wil Mediacademie via opleidingen tegemoetkomen aan de strategische uitdagingen van een snel evoluerend digitaal medialandschap.

Mediacademie Journalistiek stroomlijnt bedrijfsopleidingen van de geschreven persuitgevers, die de ontwikkeling van algemene, niet-redactiespecifieke vaardigheden beogen.

Naast bedrijfsopleidingen, organiseert Mediacademie Journalistiek in 2019 ook extra opleidingen op advies van haar interdisciplinaire adviesraad. Tenslotte is ook de Academie van de Periodieke Pers (Persacademie) onderdeel van Mediacademie Journalistiek.

 

Opleidingen

Opleidingen voor journalisten en mediaprofessionals

Sinds 1998 steunt de Vlaamse overheid de geschreven perssector via de cofinanciering van opleidingen. Doel is het behoud van een pluriforme, onafhankelijke en performante geschreven pers in het licht van haar maatschappelijke en democratische functie.

In 2018 werden dankzij Mediacademie Journalistiek 471 opleidingen gerealiseerd in een veelvoud aan opleidingsmomenten.

Van alle opleidingen zijn 34% gericht op journalistieke vaardigheden, 47% op managementvaardigheden en 19% op technische vaardigheden.

Daarbij werden in 2018 – alle vijf federaties globaal samengenomen – in totaal 5.963 journalisten en mediaprofessionals opgeleid in de geschreven perssector.

De opleidingen werden georganiseerd met het oog op volgende prioriteiten:

  • De kwaliteit van de inhoud van de geschreven pers garanderen
  • Het integreren van traditionele en nieuwe media
  • Inzicht geven in de nieuwe mediabeleving en verwachtingen van lezers
  • Het in acht nemen van deontologische regels
  • De uitbouw van duurzame verdienmodellen voor uitgevers

 

Mediacademie Journalistiek groeide de afgelopen zeven jaar uit tot een breed opleidingsproject dat niet enkel opleidingen ter bevordering van redactionele, technische en managementvaardigheden binnen de geschreven pers overspant, maar ook verschillende actoren in het medialandschap samenbrengt rond de opleidingen in de geschreven pers.

In 2019 worden opnieuw tal van opleidingsmomenten georganiseerd.

 

Najaarsprogramma

Openbaarheid van bestuur – Onvermoede mogelijkheden voor journalisten

Donderdag 7 november 2019, 10u-13u
VVJ, Zennestraat 21, 1000 Brussel

Politieke verantwoordelijken en openbare besturen communiceren wel richting pers en publiek, maar niet altijd alles. Nochtans is het ook heel vaak relevante informatie die verdoken blijft. Waar is die informatie te vinden, en hoe kunnen we er als journalist aan geraken? Bij wie moeten we aankloppen, en welke argumenten kan een overheidsfunctionaris inroepen om informatie niet door te spelen? Welke mogelijkheden biedt de wetgeving op de openbaarheid van bestuur? En waar kunnen we terecht als die wet niet wordt nageleefd? Op deze en verwante vragen bieden we tijdens deze infosessie een zo goed mogelijk antwoord, gebaseerd op zowel de juridische teksten als vele praktijkgevallen.

Inschrijven kan tot 4 november op info@journalist.be of info@mediacademie.be

Aangeklaagd – Je beroepsaansprakelijkheid als journalist

Donderdag 21 november 2019, 10u-13u
VVJ, Zennestraat 21, 1000 Brussel

Het maatschappelijke klimaat verhardt, en dat wreekt zich ook op de journalistiek. Wat kan nog worden gezegd of gepubliceerd, en waar liggen de grenzen? Is er nog een verschil tussen een blogger, een influencer en een journalist? Op welke manieren kan een journalist worden aangepakt voor een fout bericht of schending van de privacy? Hoe reëel is het risico op een veroordeling? En wat is het verband met onze beroepsethiek, die door onder meer de Raad voor de Journalistiek wordt bewaakt? Deze en verwante thema’s worden tijdens onze infosessie van 21 november uitgediept. We vertrekken van een praktische code, en vullen die aan met talrijke praktische cases.

Inschrijven kan tot 18 november op info@journalist.be of info@mediacademie.be

Klik hier om je in te schrijven voor het Festival voor de Jonge Journalist op donderdag 19 september 2019 in Muntpunt Brussel.

Bedankt voor je inschrijving!

Je ontvangt dadelijk een bevestigingsmailtje. Meer info over het event en de dagindeling vind je op de site van Mediacademie of onze facebookpagina


Ik neem deel aan volgende workshops:


 

Schrijf je ook zeker in de voor de Prijs van het Festival voor de Jonge journalist!

Contact

Heeft u nog bijkomende vragen over Mediacademie of suggesties voor het opleidingsaanbod? Laat het ons gerust weten!


image
https://www.mediacademie.be/wp-content/themes/alder/
https://www.mediacademie.be/
#d63b33
style1
scrollauto
Loading posts...
/var/www/vhosts/www.mediacademie.be/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
off
yes
yes
off
off
on