0%

Wat is Mediacademie?

Mediacademie Journalistiek is een initiatief van de vier beroepsorganisaties van de geschreven pers – Vlaamse Nieuwsmedia, We Media, Medianetwerk Plus en Media21 – met de steun van Vlaams minister van Media Sven Gatz. De financiering van deze opleidingen gebeurt via een systeem van cofinanciering, waarbij maximaal 50% van de kosten van een opleiding gesubsidieerd wordt.

Mediacademie bestaat zowel voor de geschreven perssector als de audiovisuele tak. Meer info over Mediacademie Audiovisueel vindt u hier.

Mediacademie Journalistiek wil redacteurs en mediaprofessionals wapenen met de noodzakelijke journalistieke, zakelijke en technische competenties om de kwaliteit van de geschreven pers te bestendigen. Daarnaast wil Mediacademie via opleidingen tegemoetkomen aan de strategische uitdagingen van een snel evoluerend digitaal medialandschap.

Mediacademie Journalistiek stroomlijnt bedrijfsopleidingen van de geschreven persuitgevers, die de ontwikkeling van algemene, niet-redactiespecifieke vaardigheden beogen.

Naast bedrijfsopleidingen, organiseert Mediacademie Journalistiek in 2018 ook extra opleidingen op advies van haar interdisciplinaire adviesraad. Tenslotte is ook de Academie van de Periodieke Pers (Persacademie) onderdeel van Mediacademie Journalistiek.

 

Opleidingen

Opleidingen voor journalisten en mediaprofessionals

Sinds 1998 steunt de Vlaamse overheid de geschreven perssector via de cofinanciering van opleidingen. Doel is het behoud van een pluriforme, onafhankelijke en performante geschreven pers in het licht van haar maatschappelijke en democratische functie.

In 2017 werden dankzij Mediacademie Journalistiek 463 opleidingen gerealiseerd in een veelvoud aan opleidingsmomenten.

Van alle opleidingen zijn 34% gericht op journalistieke vaardigheden, 47% op managementvaardigheden en 19% op technische vaardigheden.

Daarbij werden in 2017 – alle vijf federaties globaal samengenomen – in totaal 5.290 journalisten en mediaprofessionals opgeleid in de geschreven perssector.

De opleidingen werden georganiseerd met het oog op volgende prioriteiten:

 • De kwaliteit van de inhoud van de geschreven pers garanderen
 • Het integreren van traditionele en nieuwe media
 • Inzicht geven in de nieuwe mediabeleving en verwachtingen van lezers
 • Het in acht nemen van deontologische regels
 • De uitbouw van duurzame verdienmodellen voor uitgevers

 

Mediacademie Journalistiek groeide de afgelopen zes jaar uit tot een breed opleidingsproject dat niet enkel opleidingen ter bevordering van redactionele, technische en managementvaardigheden binnen de geschreven pers overspant, maar ook verschillende actoren in het medialandschap samenbrengt rond de opleidingen in de geschreven pers.

In 2018 worden opnieuw tal van opleidingsmomenten georganiseerd.

Najaarsprogramma

Inschrijven voor deze opleidingen kan via info@mediacademie.be
Deze opleidingen zijn toegankelijk voor alle medewerkers en freelancers van Vlaamse Nieuwsmedia, We Media, Medianetwerk Plus en Media21.

Fake news

Datum: 26 november 2018, 12u-14u
Locatie: VVJ, Zennestraat 21, 1000 Brussel
Inhoud:

De journalistiek onder vuur: historiek en context. Hoe omgaan met verwijten van fake news en andere mediakritiek? Hoe verhogen we de kwaliteit van ons nieuwsaanbod? En hoe herwinnen we het vertrouwen in de journalistiek?

GDPR

Datum: 20 november 2018, 12u-14u
Locatie: VVJ, Zennestraat 21, 1000 Brussel
Inhoud:

Wat zijn de implicaties voor redacties en journalisten? Welke verplichtingen brengt de GDPR met zich mee, en welke vrijstellingen hebben journalisten in vergelijking met andere dataverwerkers? Hoe reageren op verzoeken van burgers om inzage in dossiers, om correctie van gegevens, om schrapping van informatie?

Drones

Datum: 11 december 2018 van 14u tot 18u
Locatie: Mediahuis, Alfons Gossetlaan 30, 1702 Groot Bijgaarden
Organisator: MA Journalistiek/Mediarte + dronefederatie

Inhoud:

 • Intro luchtvaart / Airmanship
 • Opleiding
 • Belgische dronefederatie BeUAS
 • Wetgeving België & Europa
 • Toepassingsgebieden
 • Toekomst

 

Berichtgeving over zelfdoding in de media

Diverse data
Locatie: diverse redacties in Vlaanderen
Organisator: RVDJ en Werkgroep Verder

Inhoud:

Berichtgeving over zelfdoding leidt vaak tot controverse. Journalisten vinden berichtgeving relevant en nodig vanwege de aanleiding, zoals sexting, pesten op het werk, burn-out enz. of vanwege de specifieke plaats of de (on)gebruikelijke methode, zoals het inademen van helium. Deskundigen en hulpverleners maken bezwaar en wijzen op het gevaar van copycat gedrag. Er zijn aanbevelingen voor de media, die gebaseerd zijn op richtlijnen van de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) en de Raad voor de Journalistiek vraagt om bij berichtgeving over zelfdoding dramatisering, gedetailleerde beschrijving en positieve voorstelling van de feiten te vermijden.

Wat dat allemaal betekent voor de dagelijkse journalistieke praktijk, wil de MediAcademie aan bod brengen in een workshop met de redacties. Geen eenrichtingsverkeer, maar een gesprek over valkuilen en kansen met Lore Vonck, coördinator van de Werkgroep Verder en Pieter Knapen, ombudsman van de Raad voor de Journalistiek. Lore Vonck licht de wetenschappelijke mechanismen toe die mediaberichtgeving uitoefent op suïcidale personen. Pieter Knapen gaat in op de bepalingen in de code van de Raad voor de Journalistiek en modereert het gesprek.

Het Festival voor de Jonge Journalist werd georganiseerd op 20 september 2018 in Muntpunt Brussel.

 

Proficiat aan alle deelnemers, genomineerden en winnaars!

De Prijzen van het Festival voor de Jonge Journalist gingen naar:

Charlotte Deprez – Humanitaire crisis in Griekenland
Categorie Tekst

Thomas Goossens, Gael Van Meel en Michelle Wauters – Gekraakt!
Categorie Beeld

Larissa Roose – Portret van Blu Samu
Categorie Audio

Jari De Brabander, Sam Van Bunder en Matthias Depuydt – Wanneer we geen mens meer zijn
Categorie Multimedia

Contact

Heeft u nog bijkomende vragen over Mediacademie of suggesties voor het opleidingsaanbod? Laat het ons gerust weten!


image
https://www.mediacademie.be/wp-content/themes/alder/
https://www.mediacademie.be/
#d63b33
style1
scrollauto
Loading posts...
/var/www/www.mediacademie.be/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
off
yes
yes
off
off
on